پروژه تست ترانزیستور هایNPNوPNP

سلام خدمت همراهان همیشگی امروز بایک پروژه جالب می خواهیم شما رو شگفت زده کنیم.

همان طور که از اسم این پروژ پیداست شما با طراحی این پروژه می تونید یک تستر کوچک وکاربردی برای ترانزیستور های خودتون داشته باشید.

نکته مهم که شاید تا این جاهم سوال شما هم باشه اینه که مقدار خازن C1چقدراست.که مقدار اون ذکر نشده که جای نگرانی نیست چون مقدار اون برابر با 1Nفاراد است.

همانطور که مشاهده میکنیدهسته ی اصلی این مدار IC4011است که دارای 4واحد NAND است که در این مدار از 3واحد آن استفاده شده.

همانطور که مدار رو مشاهده میکنید برای نمایش حالت ترانزیستور ها از دو LEDتشکیل شده که حالت های ان ها را در ادامه ذکر میکنیم.

اگر شمادر حال تست یک ترانزیستور سالم NPN باشید LED سبزروشن می شودودر صورتی که در حال تست یک ترانزیستور PNP سالم باشید LED قرمز روشن خواهد.

اگر ترانزیستور اتصال کوتاه باشدهر دو LED روشن میشود.واگر ترانزیستورقطع شده باشدهر دو LED خاموش خواهد ماند.

امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید.

اگر دررابطه با این این مدار مشکلی داشته باشید در بخش نظرات باما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید